blog-image

Obchodní podmínky

 

 

Kdo to vede?

 

Akce jsou vedené certifikovaným horským vůdcem UIAGM/ horským vůdcem UIAGM –aspirantem.

 

 

Jak na to?

 

Vyberete si z aktuální nebo stálé nabídky akci, která Vás zajímá, anebo se na nás obrátíte s vlastním přáním nebo cílem, který byste rádi s naší pomocí realizovali. Kontaktujete nás přes kontaktní e-mail, sms, telefon či jinak. My Vám poskytneme nezbytné informace o akci a domluvíme se s Vámi na podrobnostech.

 

 

Co je v ceně?

 

Cena zahrnuje služby horského vůdce/aspiranta, podle charakteru akce i jeho náklady na dopravu, ubytování, stravu atd. (je specifikováno v nacenění) a další nezbytné náklady vznikající zajišťováním akce (rezervace ubytování) atd.

 

Cena nezahrnuje náklady na Vaši dopravu, ubytování, stravu, lanovky, pojištění atp.

 

Jako závaznou přihlášku na akci považujeme zaplacení:

 

-100% ceny u jednodenních akcí nebo hromadných akcí (3 a více účastníků),

 

- 50% ceny u vícedenních individuálních akcí (do 2 účastníků).

 

Cena/záloha by měla být uhrazena nejpozději 30 dnů před zahájením akce/túry/výstupu.

 

 

Storno podmínky

V případě, že se akce neuskuteční naší vinou, navrhneme Vám adekvátní náhradu ve formě jiné akce/jiného termínu, anebo Vám vrátíme 100% částky, kterou jste nám zaplatili.

 

 

V případě, že zrušíte svoji účast na akci Vy, a to:

 

- 30 a více dní před začátkem akce, neúčtujeme si žádné poplatky za služby horského vůdce,

 

- 29 – 10 dní před začátkem akce, účtujeme si 40% z ceny akce,

 

- 10 a méně dní před začátkem akce, účtujeme si 70% z ceny akce.

 

 

Jestliže svoji účast na jednodenní akci zrušíte 48 hodin a více před začátkem akce, vrátíme Vám 100% Vámi uhrazené částky. Jestliže svoji účast zrušíte do 48 hodin před začátkem akce, vrátíme Vám 50% z ceny akce. Zrušíte-li svoji účast na takové akci v den zahájení akce, pak, bohužel pro Vás, si necháváme 100% ceny.

 

 

Pokud budete muset z nějakého důvodu zrušit svoji účast na akci, pak samozřejmě za sebe můžete sehnat náhradu. My se o to budeme snažit také. Pokud se to podaří, pak Vám samozřejmě vrátíme plnou částku, kterou jste nám už zaplatili.

 

 

V případě, že dojde ke zrušení akce v předstihu, a to v důsledku špatného počasí nebo jiných faktorů, které by mohly narušit bezpečnost nebo hladký průběh akce, pak Vám nabídneme adekvátní náhradu/termín akce, anebo Vám vrátíme Vámi zaplacenou částku za akci. V takovém případě bude částka pokrácena o případné zálohy za ubytování, které si ubytovatel bude účtovat jako storno poplatek.

 

 

Horský vůdce/aspirant má právo přerušit túru, jestliže vyhodnotí situaci jako nebezpečnou z důvodu objektivních nebezpečí (počasí, laviny atp.), nebo není-li klient dostatečně způsobilý k dané túře. V takovém případě se akce považuje za započatou a cena akce zůstává nezměněná.

 

 

Cílem horského vůdce/aspiranta je především zajistit bezpečnost klientů.

 

 

A ještě něco?

 

Každý klient je povinen si před akcí zařídit adekvátní pojištění odpovídající druhu akce.

 

Každý klient má také povinnost nás dopředu informovat o svých případných zdravotních komplikacích, které by mohly ovlivnit bezpečnost akce (srdeční problémy, astma, alergie, diabetes apod.).

 

 

Potvrzením svojí účasti na akci vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.